Collectie: LEGO WORLD CITY

World City is een subthema van Town dat in 2003 werd geïntroduceerd. Het bevatte verschillende sets waarbij politie, brandweerlieden, kustwachten en treinen betrokken waren. Na de stopzetting van City Center in 2001 waren er geen nieuwe releases van stadslevengerelateerde LEGO System-sets tot de introductie van World City in 2003 (hoewel er in de tussentijd enkele heruitgaven zijn geweest, evenals doorlopende releases van het Trains-thema). De laatste nieuwe sets van World City werden uitgebracht in 2004. Het thema werd opgevolgd door City, dat in 2005 werd geïntroduceerd.