• Beschrijving

2T-Toys haar medewerking heeft verleend aan de Expositie "The Art Of The Brick" in Amsterdam.....

....en binnenkort mee zal werken aan nog een bijzonder groot en aansprekend project?

Op 28 mei 2014 was in Expo Amsterdam de opening van de expositie "The Art Of The Brick" waar 2T-Toys haar medewerking aan verleende.

Menno en Simone waren uitgenodigd voor deze grootste opening.

Jammer genoeg was Menno verhinderd maar Simone trok met Christo, Thygo, Arviend en Daan naar Amsterdam. Ze hebben gesproken met de artiest en zich vergaapt aan de mooie kunstwerken uit LEGO...